Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

16 września 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Słubice uporządkują gospodarkę wodno-ściekową została wyłączona

Słubice uporządkują gospodarkę wodno-ściekową

68,5 mln zł – tyle wyda gmina Słubice na największą, w powojennej historii miasta, inwestycję związaną z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Zakład Usług Wodno-Ściekowych zdobył na to zadanie 35,1 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Najważniejsze zadania, które zostaną zrealizowane w … Continue reading

10 września 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych została wyłączona

Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął prace nad piątą aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Najnowsza aktualizacja jest ostatnią szansą na zgłoszenie bieżących potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej przez samorządy. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych jest podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień … Continue reading

6 września 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania NIK o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego została wyłączona

NIK o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego

Wieloletnie zapóźnienia w rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie województwa lubuskiego, niedostateczny nadzór nad prawidłowym odprowadzaniem ścieków, a także brak odpowiednich stref ochrony ujęć wody przyczyniały się do powstawania realnych zagrożeń dla mieszkańców – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. … Continue reading

20 listopada 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Komisja Europejska upomina Polskę w sprawie polityki wodnej została wyłączona

Komisja Europejska upomina Polskę w sprawie polityki wodnej

Komisja Europejska wystosowała do Polski uzasadnioną opinię, w której przypomina o obowiązku dostosowania naszego ustawodawstwa w zakresie polityki wodnej do ogólnounijnych standardów. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dyrektywa 2000/60/WE … Continue reading

2 kwietnia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Tekst jednolity Prawa wodnego została wyłączona

Tekst jednolity Prawa wodnego

Wczoraj w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono (pod poz. 469) nowy tekst jednolity ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Przedmiotowy tekst jednolity uwzględnienia zmiany wprowadzone: 1) ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach … Continue reading

24 listopada 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania O azotanach w Trybunale Sprawiedliwości UE została wyłączona

O azotanach w Trybunale Sprawiedliwości UE

Polska nie wywiązała się ze zobowiązań nałożonych przepisami dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (tzw. dyrektywy azotanowej) – orzekł w dniu 20 listopada 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dyrektywa … Continue reading

10 listopada 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. została wyłączona

Zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zakończyło modernizację i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6″ w latach 2013-2014. W wyniku trwających 19 miesięcy … Continue reading