Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

9 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Ostatnie posiedzenie Sejmu VII kadencji została wyłączona

Ostatnie posiedzenie Sejmu VII kadencji

Na zakończonym dzisiaj, ostatnim w tej kadencji, posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli wszystkie senackie poprawki do nowelizacji ustawy o lasach i nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Nowelizacja … Continue reading

14 września 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania 3 razy tak została wyłączona

3 razy tak

Na zakończonym w piątek 99 posiedzeniu Sejm rozpatrywał trzy ustawy środowiskowe. Posłowie przyjęli wszystkie senackie poprawki do ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. ustawy antysmogowej) i ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, uchwalili także nowelizację ustawy o … Continue reading

21 sierpnia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Sprawniejsza realizacja inwestycji drogowych została wyłączona

Sprawniejsza realizacja inwestycji drogowych

W dzienniku Ustaw RP ogłoszono wczoraj (pod poz. 1211) nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która ma ułatwić terminową realizację inwestycji drogowych finansowanych ze środków … Continue reading

7 lipca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Rząd o ocenach oddziaływania na środowisko została wyłączona

Rząd o ocenach oddziaływania na środowisko

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj, przedłożony przez Ministra Środowiska, projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Celem proponowanych rozwiązań jest … Continue reading

16 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Protesty mieszkańców w Glinku pod Gorzowem została wyłączona

Protesty mieszkańców w Glinku pod Gorzowem

Mieszkańcy Glinika, niewielkiej miejscowości leżącej kilka kilometrów od Gorzowa Wlkp., nie zgadzają się na budowę w ich miejscowości wytwórni masy bitumicznej. Obawiają się przede wszystkim zniszczenia drogi przez ciężkie samochody dowożące półprodukty do wytwórni i wywożące z niej gotową masę. … Continue reading

12 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Zasada dwuinstancyjności w ocenach oddziaływania na środowisko została wyłączona

Zasada dwuinstancyjności w ocenach oddziaływania na środowisko

W sytuacji, gdy organ II instancji orzeka na podstawie tych samych dowodów w całości odmiennie niż w orzeczeniu organu I instancji, bez wyczerpującej oceny dowodów i bez uzasadnienia swego odmiennego stanowiska, dochodzi do naruszenia zasady dwuinstancyjności postępowania. Strona w takim … Continue reading

3 sierpnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Piotr Otawski nowym Głównym Konserwatorem Przyrody została wyłączona

Piotr Otawski nowym Głównym Konserwatorem Przyrody

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Piotra Otawskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i jednocześnie Głównego Konserwatora Przyrody. Nowy wiceminister będzie odpowiadał m.in. za kwestie związane z ochroną przyrody, leśnictwem i łowiectwem. Niezwykle cieszę się na tę współpracę. … Continue reading