Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

O nas

Wojciech Jankowski – inżynier ochrony środowiska, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pracował w administracji samorządowej i rządowej związanej z ochroną środowiska. Posiada bogate doświadczenie praktyczne – jako inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska prowadził kontrole przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska.
w.jankowski@zieloneprawo.com

Aleksandra Jankowska – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji samorządowej oraz wiodących kancelariach prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, a także prawie cywilnym i gospodarczym.
a.jankowska@zieloneprawo.com

Wojciech Gulgowski – magister inżynier ochrony środowiska, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako specjalista ochrony środowiska w sektorze prywatnym, pracował także w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
w.gulgowski@zieloneprawo.com