Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

21 lipca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Co dalej z lokalizacją instalacji OZE? została wyłączona

Co dalej z lokalizacją instalacji OZE?

W Sejmie odbyło się dzisiaj drugie czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane. Projekt zakłada, że instalacje służące do wytwarzania energii z OZE o mocy przekraczającej 40 kW będą mogły powstawać wyłącznie na … Continue reading

10 czerwca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Instalacje OZE tylko na obszarach z MPZP? została wyłączona

Instalacje OZE tylko na obszarach z MPZP?

Wczoraj Rada Ministrów pozytywnie oceniła komisyjny projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane. W przedmiotowym projekcie przyjęto zasadę, że obiekty służące wytwarzaniu energii z OZE o mocy przekraczającej 40 kW będą mogły powstawać wyłącznie na obszarach, na … Continue reading

10 lutego 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania 99 poprawek do ustawy o OZE została wyłączona

99 poprawek do ustawy o OZE

Na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o odnawialnych źródłach energii i uchwalił do niej aż 99 poprawek. Wprowadzone przez senatorów zmiany mają być kompromisem pomiędzy racjami rządu i prosumentów w zakresie taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji … Continue reading

18 stycznia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Sejm uchwalił ustawę o OZE została wyłączona

Sejm uchwalił ustawę o OZE

Sejm uchwalił w piątek ustawę o odnawialnych źródłach energii. Ten wyczekiwany od dawna akt prawny zakłada między innymi wprowadzenie nowego systemu wsparcia dla OZE opartego na mechanizmie aukcyjnym, który zastąpi dotychczasowy system świadectw pochodzenia energii uregulowany w ustawie Prawo energetyczne. … Continue reading

23 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Lokalizacja elektrowni wiatrowych od nowa została wyłączona

Lokalizacja elektrowni wiatrowych od nowa

22 października 2014 r. połączone Komisje Sejmowe: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odrzuciły, przygotowany przez PIS, projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane, która miała ustalić wymogi dotyczące lokalizacji elektrowni wiatrowych. Podczas … Continue reading

4 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Patologie przy budowie elektrowni wiatrowych została wyłączona

Patologie przy budowie elektrowni wiatrowych

Jeśli się okazuje, że 1/3 wiatraków w Polsce stoi na działce wójta, burmistrza, radnego, który głosował zmianę planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego tę inwestycję czy pracownika urzędu gminy, który obsługuje inwestora, to uważam, że jest to sytuacja patologiczna – stwierdził Prezes … Continue reading

10 sierpnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do premiera w sprawie wiatraków została wyłączona

Rzecznik Praw Obywatelskich pisze do premiera w sprawie wiatraków

W dniu 29 lipca 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz skierowała wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, w którym zwraca się do z prośbą o uregulowanie minimalnych odległości farm wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej. Rzecznik dostrzega wagę kwestii pozyskiwania energii … Continue reading