Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

30 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Konsultacje społeczne w sprawie obszarów Natura 2000 została wyłączona

Konsultacje społeczne w sprawie obszarów Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolski w dniu 29 października 2014 r. poinformował o opracowaniu projektów zarządzeń w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 5 obszarów Natura 2000. Uwagi i wnioski do tych dokumentów można zgłaszać do 19 listopada … Continue reading

17 września 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Szkolenia z gospodarowania na obszarach Natura 2000 została wyłączona

Szkolenia z gospodarowania na obszarach Natura 2000

CE2 Centrum Edukacji organizuje cykl szkoleń pn. „Racjonalne gospodarowanie na obszarach Natura 2000 szansą na rozwój dla gmin”. Głównym celem projektu jest przeszkolenie przedstawicieli samorządów lokalnych, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, inwestorów i podmiotów prowadzących działalność w zakresie agroturystyki z zakresu … Continue reading

10 września 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania NIK skontrolował inwestycje na Podlasiu została wyłączona

NIK skontrolował inwestycje na Podlasiu

Działania samorządu podlaskiego dotyczące lokalizacji inwestycji nie zapewniały warunków gwarantujących właściwą ochronę obszarom o wyróżniających się walorach przyrodniczych. – wynika z kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Władze samorządowe w istocie nie prowadzą polityki przestrzennej, choć jest to ich zadaniem. Tylko niecałe 15 proc. województwa … Continue reading

9 września 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Konkurs Śladami Natury 2000 została wyłączona

Konkurs Śladami Natury 2000

Ruszył konkurs „Śladami Natury 2000”. Jego celem jest zainspirowanie dziennikarzy do podjęcia tematu ochrony różnorodności biologicznej oraz cennych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, a także siedlisk przyrodniczych występujących w obszarach Natura 2000. Konkurs skierowany jest w szczególności do … Continue reading