Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Konsultacje społeczne w sprawie obszarów Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolski w dniu 29 października 2014 r. poinformował o opracowaniu projektów zarządzeń w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 5 obszarów Natura 2000. Uwagi i wnioski do tych dokumentów można zgłaszać do 19 listopada 2014 r.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalny dyrektor ochrony środowiska. Projekt takiego sporządzany planu na okres 10 lat, a w trakcie jego opracowywania zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Konsultacje społeczne będą trwały przez 21 dni, w tym czasie każdy może zapoznać się przygotowanymi projektami, a także wnieść do nich uwagi i wnioski.

Omawiane dokumenty zostały przygotowane przez Klub Przyrodników ze Świebodzina, a także EMPEKO S.A. z Poznania. Opracowania te dotyczą następujących obszarów Natura 2000:

1. Bory Chrobotkowe koło Bytomca PLH080048projekt planu ochrony
Obszar o powierzchni 615,29 ha na terenie gminy Maszewo (powiat zielonogórski). W jego granicach znalazły się jedne z najlepiej wykształconych fragmentów suchych borów chrobotkowych w środkowo-zachodniej części województwa lubuskiego.

2. Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032projekt planu ochrony
Obszar o powierzchni 2 309,03 ha na terenie gmin Drezdenko, Santok, Skwierzyna (powiat gorzowski). Skoncentrowane są tam najpełniej wykształcone fragmenty boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum na terenie zachodniej (lubuskiej) części Puszczy Noteckiej.

3. Wilki nad Nysą PLH080044 projekt planu ochrony
Obszar o powierzchni 12 226,92 ha na terenie gmin Gozdnica, Iłowa, Przewóz, Wymiarki (powiat zielonogórski). Z uwagi na położenie w obrębie Borów Dolnośląskich – największego zwartego kompleksu leśnego w tej części kraju (jednego z większych w Europie środkowej), stanowi fragment bardzo istotnego obszaru występowania Wilka (Canis lupus) w Polsce Zachodniej.

4. Bytnica PLH080034 projekt planu ochrony
Obszar o powierzchni 33,89 ha na terenie gminy Bytnica (powiat zielonogórski). Przedmiotem ochrony jest kolonia rozrodcza nietoperza Nocka Dużego (Myotis myotis) znajdująca się na strychu kościoła pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Bytnicy.

5. Mopkowy tunel koło Krzystkowic PLH080024 projekt planu ochrony
Obszar o powierzchni 48,05 ha na terenie gminy Nowogród Bobrzański (powiat zielonogórski). Przedmiotem ochrony jest Mopek (Barbastella barbastellus) hibernujący w podziemnym kanale odwadniającym będącym częścią ogromnego kombinatu niemieckiej fabryki zbrojeniowej. Jest to największe znane w Polsce i jedno z największych w Europie zgrupowanie tego nietoperza.

Szczegóły:
http://gorzow.rdos.gov.pl/konsultacje-spoleczne-rozpoczete

Share Button

Comments are closed.