Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

KAWKA ograniczy niską emisję w Gorzowie Wlkp.

31 października 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano umowę pożyczki i dotacji na realizację zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Gorzowa Wlkp.”. Zadanie to realizowane jest w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA”.

Miasto Gorzów Wlkp. będzie realizować to przedsięwzięcie wspólnie z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację wysokoemisyjnych węglowych systemów zaopatrzenia w energię cieplną na obszarze o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń.

Zadanie polega na rozbudowie sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów, ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystaniu paliwa stałego, do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektów do sieci, likwidacji lokalnych źródeł ciepła (indywidualnych kotłowni, palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków) oraz wykonaniu wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u.

Koszt całości tego projektu wyniesie 65 mln zł. Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2015 roku i obejmie 75 nieruchomości w centrum Gorzowa Wielkopolskiego. Miasto szacuje, że w ramach projektu zdemontowanych zostanie około 3 tys. pieców węglowych, które zostaną zastąpione podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Źródło: www.gorzow.pl www.wfosigw.zgora.pl

Niska emisja – co to takiego?

Video: Planergia/youtube.com
Share Button

Comments are closed.