Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

15 marca 2017
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Tekst jednolity ustawy Prawo ochrony środowiska została wyłączona

Tekst jednolity ustawy Prawo ochrony środowiska

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (pod poz. 519) opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Szczegóły: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – … Continue reading

11 grudnia 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Tekst jednolity ustawy o odpadach została wyłączona

Tekst jednolity ustawy o odpadach

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (pod poz. 1987) opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Szczegóły: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. … Continue reading

29 lutego 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została wyłączona

Tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (pod poz. 250) opublikowano dzisiaj nowy tekst jednolity ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szczegóły: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu … Continue reading

21 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Tekst jednolity ustawy o ochronie przyrody została wyłączona

Tekst jednolity ustawy o ochronie przyrody

Wczoraj w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (pod poz. 1651) opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy … Continue reading