Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

1 października 2017
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Planowane zmiany w ustawie o odpadach została wyłączona

Planowane zmiany w ustawie o odpadach

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek odpowiadał w Sejmie na pytania posłów w sprawie interwencji i proponowanych zmian legislacyjnych w ustawie o odpadach w zakresie szkód wywołanych w środowisku przez podmioty łamiące jej przepisy. Na czwartkowym posiedzeniu Sejmu poseł … Continue reading

14 marca 2017
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Zestawienia odpadowe za 2016 r. została wyłączona

Zestawienia odpadowe za 2016 r.

Jutro mija termin na złożenie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2016. Na podstawie art. 237a ustawy z … Continue reading

11 grudnia 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Tekst jednolity ustawy o odpadach została wyłączona

Tekst jednolity ustawy o odpadach

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (pod poz. 1987) opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Szczegóły: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. … Continue reading

16 września 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Tekst jednolity ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej została wyłączona

Tekst jednolity ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (pod poz. 1478) opublikowano nowy tekst jednolity ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Szczegóły: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 … Continue reading

29 lutego 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została wyłączona

Tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (pod poz. 250) opublikowano dzisiaj nowy tekst jednolity ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szczegóły: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu … Continue reading

23 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym została wyłączona

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

W Dzienniku Ustaw (pod poz. 1688) ogłoszono dzisiaj nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowe przepisy mają zapewnić osiągnięcie wymaganych przez prawo unijne poziomów w zakresie zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu elektrośmieci, a także uszczelnić … Continue reading

14 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania UOKIK nałożył karę na Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej została wyłączona

UOKIK nałożył karę na Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej

Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej wykorzystywał swoją pozycję rynkową do ograniczania konkurencji. Ceny narzucane przez ZGO dyskryminowały część gmin, które musiały dostarczać odpady komunalne na należące do niego składowisko – uznał Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej jest … Continue reading