Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

23 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym została wyłączona

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

W Dzienniku Ustaw (pod poz. 1688) ogłoszono dzisiaj nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowe przepisy mają zapewnić osiągnięcie wymaganych przez prawo unijne poziomów w zakresie zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu elektrośmieci, a także uszczelnić … Continue reading

10 sierpnia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Ustawy środowiskowe w Senacie została wyłączona

Ustawy środowiskowe w Senacie

W piątek Senat zakończył prace nad trzema aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska: dwiema nowelizacjami ustawy Prawo ochrony środowiska (pierwsza dotyczy poważnych awarii przemysłowych, druga to tzw. ustawa antysmogowa) oraz nową ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Tylko jedna ze … Continue reading

10 lipca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Sejm uchwalił nową ustawę o elektroodpadach została wyłączona

Sejm uchwalił nową ustawę o elektroodpadach

Sejm uchwalił dzisiaj nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Odświeżenie przepisów w tym zakresie wynika z konieczności transpozycji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu … Continue reading