Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

23 września 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Nowe regulacje w zakresie poważnych awarii została wyłączona

Nowe regulacje w zakresie poważnych awarii

W Dzienniku Ustaw RP (pod poz. 1434) opublikowano nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska, która ma na celu wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 … Continue reading

10 sierpnia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Ustawy środowiskowe w Senacie została wyłączona

Ustawy środowiskowe w Senacie

W piątek Senat zakończył prace nad trzema aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska: dwiema nowelizacjami ustawy Prawo ochrony środowiska (pierwsza dotyczy poważnych awarii przemysłowych, druga to tzw. ustawa antysmogowa) oraz nową ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Tylko jedna ze … Continue reading

23 lipca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Poważne awarie w Sejmie została wyłączona

Poważne awarie w Sejmie

Sejm uchwalił dzisiaj, zgodnie z rekomendacją Komisji, nowelizację ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 3523 i 3641), która ma zapewnić wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy Seveso III. Przyjęta dziś przez Sejm ustawa ma na … Continue reading