Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

6 września 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania NIK o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego została wyłączona

NIK o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego

Wieloletnie zapóźnienia w rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie województwa lubuskiego, niedostateczny nadzór nad prawidłowym odprowadzaniem ścieków, a także brak odpowiednich stref ochrony ujęć wody przyczyniały się do powstawania realnych zagrożeń dla mieszkańców – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. … Continue reading

19 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Pakiet klimatyczno-energetyczny – szanse i zagrożenia została wyłączona

Pakiet klimatyczno-energetyczny – szanse i zagrożenia

Polityka energetyczno-klimatyczna UE niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia dla Polski. O plusach i minusach forsowanych przez Wspólnotę rozwiązań dyskutowali w NIK eksperci z dziedziny gospodarki i ochrony środowiska. W wymianie argumentów wzięli m.in. udział Herbert Leopold Gabryś, … Continue reading

26 czerwca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania NIK o odpadach komunalnych została wyłączona

NIK o odpadach komunalnych

Dzikich wysypisk przybywa zamiast ubywać, rosną także koszty gospodarowania odpadami, bo gminy nie potrafią rzetelnie oszacować ilości wytwarzanych śmieci i asekuracyjnie nakładają na mieszkańców wyższe opłaty – wynika z informacji NIK o wynikach kontroli wdrożenia w gminach nowego systemu gospodarki odpadami … Continue reading

10 czerwca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Jak Polska radzi sobie z usuwaniem azbestu? została wyłączona

Jak Polska radzi sobie z usuwaniem azbestu?

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, jak realizowany jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu. W Łodzi inspektorzy Izby spotkali się z ekspertami w celu stworzenia planu kontroli w tym zakresie. Trwałość i uniwersalność azbestu przyczyniła się do jego wielkiej popularności w budownictwie. … Continue reading