Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Jak Polska radzi sobie z usuwaniem azbestu?

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, jak realizowany jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu. W Łodzi inspektorzy Izby spotkali się z ekspertami w celu stworzenia planu kontroli w tym zakresie.

Trwałość i uniwersalność azbestu przyczyniła się do jego wielkiej popularności w budownictwie. Na zachodzie Europy wykluczono ten materiał z użytku w latach osiemdziesiątych. W Polsce wykorzystywano go przez kolejnych 20 lat. Dopiero w marcu 1999 roku wprowadzono w naszym kraju zakaz obrotu płytami azbestowymi. Jednak produktów zawierających azbest było w użyciu już tak dużo, że dopuszczono ich warunkowe użytkowanie do końca 2032 roku.

W 2009 roku Rada Ministrów ustanowiła wieloletni programu oczyszczania kraju z azbestu. NIK chce sprawdzić, co udało się do tej pory zrobić. W Łodzi inspektorzy Izby spotkali się z ekspertami, by stworzyć jak najtrafniejszy program kontroli. Azbest wciąż może stanowić śmiertelne zagrożenie dla tysięcy Polaków. Kontrola NIK ma pokazać, co przeszkadza w sprawnej realizacji programu oczyszczenia z kraju z tego materiału.

Szczegóły:
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Polski kłopot z azbestem

Video: NIK Najwyższa Izba Kontroli/youtube.com
Share Button

Comments are closed.