Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

31 lipca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Konsultacje w NFOŚiGW została wyłączona

Konsultacje w NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje programu priorytetowego „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”. Budżet na realizację  programu ma wynieść 25 mln złotych. Głównym celem przedmiotowego programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej przy … Continue reading

17 kwietnia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Bocian ograniczy emisję dwutlenku węgla została wyłączona

Bocian ograniczy emisję dwutlenku węgla

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął dzisiaj nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. … Continue reading

21 stycznia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania O energii cieplnej z biomasy została wyłączona

O energii cieplnej z biomasy

28 stycznia 2015 r. w siedzibie Narodowego Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbędzie się kolejne (69) spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”, którego tematem będzie „Wytwarzanie energii cieplnej z biomasy”. Forum Energia-Efekt-Środowisko to platforma wymiany wiedzy, … Continue reading

3 grudnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Rada Ministrów za nowelizacją ustawy o wrakach została wyłączona

Rada Ministrów za nowelizacją ustawy o wrakach

2 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po długich bataliach Rząd zajął w tej sprawie stanowisko, teraz o dalszych losach projektu zadecyduje Parlament. Konieczność zmiany przepisów w tym zakresie wynika z … Continue reading

11 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Inicjatywy obywatelskie dla środowiska została wyłączona

Inicjatywy obywatelskie dla środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkursowy nabór wniosków w ramach części II programu priorytetowego Edukacja ekologiczna. Program odpowiada na potrzebę rozwoju aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania pozarządowych organizacji ekologicznych w podnoszeniu świadomości ekologicznej. Celem programu jest … Continue reading

7 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Do 2020 roku NFOŚiGW przeznaczy na ochronę środowiska 10 mld zł została wyłączona

Do 2020 roku NFOŚiGW przeznaczy na ochronę środowiska 10 mld zł

6 października Zarząd NFOŚiGW zaprezentował nową ofertę programową na lata 2015-2020. Na wyznaczone cele planuje się przeznaczyć 10 mld zł, z czego 3,7 mld zł stanowić będą dotacje, a pozostałą kwotę 6,3 mld zł – niskooprocentowane pożyczki. Jak widać Fundusz … Continue reading

17 września 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Szkolenia z gospodarowania na obszarach Natura 2000 została wyłączona

Szkolenia z gospodarowania na obszarach Natura 2000

CE2 Centrum Edukacji organizuje cykl szkoleń pn. „Racjonalne gospodarowanie na obszarach Natura 2000 szansą na rozwój dla gmin”. Głównym celem projektu jest przeszkolenie przedstawicieli samorządów lokalnych, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, inwestorów i podmiotów prowadzących działalność w zakresie agroturystyki z zakresu … Continue reading