Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Rada Ministrów za nowelizacją ustawy o wrakach

2 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po długich bataliach Rząd zajął w tej sprawie stanowisko, teraz o dalszych losach projektu zadecyduje Parlament.

Konieczność zmiany przepisów w tym zakresie wynika z potrzeby pełnego wdrożenia do polskiego prawa unijnej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. W tej sprawie wielokrotnie interweniowała Komisja Europejska, w październiku wniosła nawet na Polskę skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE – pisaliśmy o tym tutaj.

Przyjęte zmiany zakładają m.in. zniesienie opłaty recyklingowej – obecnie każdy kto sprowadza do Polski używany pojazd musi zapłacić z tego tytułu 500 zł, a także nałożenie na wprowadzających samochody (producentów, importerów) obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W projektowanej ustawie najwięcej zmian przewidziano jednak dla podmiotów prowadzących stacje demontażu. Jeżeli nowelizacja w tym kształcie wejdzie w życie czeka ich przede wszystkim:
1. Zniesienie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotychczas, jeżeli przedsiębiorcy spełnili określone w przepisach wymagania, otrzymywali 500 zł za każdą tonę przyjętych pojazdów wycofanych z eksploatacji.
2. Wprowadzenie sankcji polegającej na cofnięciu decyzji administracyjnej z zakresu gospodarowania odpadami w przypadku wydania zaświadczenia o demontażu bez rzeczywistego przyjęcia pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania.
3. Wprowadzenie opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów.

Szczegóły:
Projekt ustawy z dnia 20 października 2014 r.

Share Button

Comments are closed.