Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Sejm zaostrzył przepisy dotyczące wycinki drzew

W piątek Sejm zaostrzył obowiązujące od stycznia przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew. Jeżeli nowelizacja w tym kształcie wejdzie w życie właściciele nieruchomości będą musieli zgłaszać zamiar wycinki drzew lub krzewów.

Według obowiązujących od stycznia przepisów osoba fizyczna może swobodnie wyciąć drzewa lub krzewy, które rosną na jej nieruchomości, ale wyłącznie w przypadku gdy drzewa lub krzewy są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przyjęta w piątek przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody wprowadza przepisy, które będą dawać możliwość weryfikacji, czy wycinka była rzeczywiście przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.


Video: Zielone Prawo/youtube.com

Zgodnie z nowymi przepisami osoba fizyczna chcąca wyciąć na swojej własności drzewa lub krzewy będzie zobligowana do zgłoszenia zamiaru wycinki i nie będzie mogła prowadzić na takiej nieruchomości działalności gospodarczej przez okres 5 lat od dokonania zgłoszenia. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie prowadził rejestr zgłoszeń oraz uzyska podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie. W przypadku wykrycia, że po wycince drzew w przeciągu 5 lat od dokonania zgłoszenia na terenie nieruchomości jest prowadzona działalność gospodarcza na właściciela nieruchomości zostanie nałożona kara. Teraz nowela trafi do Senatu.

Szczegóły:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Share Button

Comments are closed.