Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

19 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Pakiet klimatyczno-energetyczny – szanse i zagrożenia została wyłączona

Pakiet klimatyczno-energetyczny – szanse i zagrożenia

Polityka energetyczno-klimatyczna UE niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia dla Polski. O plusach i minusach forsowanych przez Wspólnotę rozwiązań dyskutowali w NIK eksperci z dziedziny gospodarki i ochrony środowiska. W wymianie argumentów wzięli m.in. udział Herbert Leopold Gabryś, … Continue reading

21 lipca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Co dalej z lokalizacją instalacji OZE? została wyłączona

Co dalej z lokalizacją instalacji OZE?

W Sejmie odbyło się dzisiaj drugie czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane. Projekt zakłada, że instalacje służące do wytwarzania energii z OZE o mocy przekraczającej 40 kW będą mogły powstawać wyłącznie na … Continue reading

10 czerwca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Instalacje OZE tylko na obszarach z MPZP? została wyłączona

Instalacje OZE tylko na obszarach z MPZP?

Wczoraj Rada Ministrów pozytywnie oceniła komisyjny projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane. W przedmiotowym projekcie przyjęto zasadę, że obiekty służące wytwarzaniu energii z OZE o mocy przekraczającej 40 kW będą mogły powstawać wyłącznie na obszarach, na … Continue reading

17 kwietnia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Bocian ograniczy emisję dwutlenku węgla została wyłączona

Bocian ograniczy emisję dwutlenku węgla

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął dzisiaj nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. … Continue reading

4 kwietnia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Ustawa o OZE ogłoszona została wyłączona

Ustawa o OZE ogłoszona

Wczoraj w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono (pod poz. 478) ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (OZE). Ustawa wprowadza nowy system wsparcia dla OZE, oparty na mechanizmie aukcyjnym, który zastąpi (od 1 stycznia 2016 r.) dotychczasowy … Continue reading

10 lutego 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania 99 poprawek do ustawy o OZE została wyłączona

99 poprawek do ustawy o OZE

Na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o odnawialnych źródłach energii i uchwalił do niej aż 99 poprawek. Wprowadzone przez senatorów zmiany mają być kompromisem pomiędzy racjami rządu i prosumentów w zakresie taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji … Continue reading

30 stycznia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach została wyłączona

Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach

W Dzienniku Ustaw opublikowano wczoraj (pod poz. 151) nowelę ustawy o  biokomponentach i biopaliwach. Nowelizacja ma dokonać pełnego wdrożenia postanowień dyrektywy 2009/28/WE do polskiego porządku prawnego i tym samym uchronić nasz kraj przed wysokimi karami. Zgodnie z art. 27 dyrektywy … Continue reading