Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

16 września 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Słubice uporządkują gospodarkę wodno-ściekową została wyłączona

Słubice uporządkują gospodarkę wodno-ściekową

68,5 mln zł – tyle wyda gmina Słubice na największą, w powojennej historii miasta, inwestycję związaną z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Zakład Usług Wodno-Ściekowych zdobył na to zadanie 35,1 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Najważniejsze zadania, które zostaną zrealizowane w … Continue reading

6 września 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania NIK o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego została wyłączona

NIK o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego

Wieloletnie zapóźnienia w rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie województwa lubuskiego, niedostateczny nadzór nad prawidłowym odprowadzaniem ścieków, a także brak odpowiednich stref ochrony ujęć wody przyczyniały się do powstawania realnych zagrożeń dla mieszkańców – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. … Continue reading

29 czerwca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania W gorzowskiej bibliotece o parkach krajobrazowych została wyłączona

W gorzowskiej bibliotece o parkach krajobrazowych

Jutro w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana”. Tematem ostatniego przed wakacjami wykładu będą „Parki krajobrazowe województwa lubuskiego”.  Program „Nowa Marchia – prowincja zapomniana” opiera się na realizacji … Continue reading

7 maja 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Nagroda Prezydenta dla ZUO w Gorzowie Wlkp. została wyłączona

Nagroda Prezydenta dla ZUO w Gorzowie Wlkp.

Wczoraj w Poznaniu odbyła się gala wręczenia Nagród Gospodarczych Prezydenta RP. Zwycięzcą w kategorii „Zielona Gospodarka” został Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wielkopolskim. Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP wyróżniają przedsiębiorstwa, instytucje i wynalazców, którzy wnoszą znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój … Continue reading

8 stycznia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Policzą nietoperze została wyłączona

Policzą nietoperze

W najbliższy weekend odbędzie się inwentaryzacja nietoperzy w rezerwacie przyrody Nietoperek oraz w obiektach wolnostojących na obszarze Natura 2000 Nietoperek PLH080003. Liczenie tych jedynych zdolnych do aktywnego lotu ssaków zleciła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Badana ostoja nietoperzy obejmuje rozległą … Continue reading

30 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Konsultacje społeczne w sprawie obszarów Natura 2000 została wyłączona

Konsultacje społeczne w sprawie obszarów Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolski w dniu 29 października 2014 r. poinformował o opracowaniu projektów zarządzeń w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 5 obszarów Natura 2000. Uwagi i wnioski do tych dokumentów można zgłaszać do 19 listopada … Continue reading

24 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Lubuski WIOŚ podsumował trzy kwartały została wyłączona

Lubuski WIOŚ podsumował trzy kwartały

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze złożył Wojewodzie Lubuskiemu sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu oraz zrealizowanych zadań za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 r. Inspektorzy Wydziału Inspekcji w Zielonej Górze i Działu Inspekcji w Gorzowie Wlkp. nie … Continue reading