Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Słubice uporządkują gospodarkę wodno-ściekową

68,5 mln zł – tyle wyda gmina Słubice na największą, w powojennej historii miasta, inwestycję związaną z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Zakład Usług Wodno-Ściekowych zdobył na to zadanie 35,1 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

Najważniejsze zadania, które zostaną zrealizowane w ramach tej inwestycji to: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków, renowacja kanalizacji sanitarnej, modernizacja i przebudowa 9,1 km sieci wodociągowej, wdrożenie systemu informacji przestrzennej (GIS), zakup specjalistycznego sprzętu, który umożliwi lepszą obsługę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (m.in. samochodu ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej z zastosowaniem odzysku wody oraz samochodu do diagnostyki szczelności sieci wodociągowej), a także wdrożenie technologii umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Foto: www.slubice.pl

Prace inwestycyjne mają ruszyć już w I kwartale 2017 roku, a cała inwestycja zgodnie z planem ma być zakończona w czerwcu 2020 roku. Roboty budowlane mają być prowadzone w sposób minimalizujący uciążliwości dla mieszkańców gminy – podczas renowacji i przebudowy 21 km kanalizacji sanitarnej, prace na 20 km odbywać się będą nowoczesną metodą, dzięki której nie trzeba będzie rozkopywać ulic. Opisywany projekt nie obejmuje modernizacji sieci deszczowej, obecnie gmina Słubice szuka na ten cel źródeł dofinansowania, według szacunków potrzeba na to dodatkowych 10 mln zł.

Źródło: www.slubice.pl

Share Button

Comments are closed.