Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

Dziś Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (International Day for the Preservation of the Ozone Layer). To święto, ustanowione w 1994 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzimy 16 września w rocznicę podpisania Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

dziura-ozonowa

Dziura ozonowa nad Antarktydą (2006 r.), źródło: NASA

Szczegóły:
Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową podpisany 16 września 1987 r.
Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej podpisana 22 marca 1985 r.

Share Button

Comments are closed.