Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

14 marca 2017
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Zestawienia odpadowe za 2016 r. została wyłączona

Zestawienia odpadowe za 2016 r.

Jutro mija termin na złożenie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2016. Na podstawie art. 237a ustawy z … Continue reading

14 grudnia 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania 25 lat Inspekcji Ochrony Środowiska została wyłączona

25 lat Inspekcji Ochrony Środowiska

Inspekcja Ochrony Środowiska – instytucja powołana do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska obchodzi swoje 25-lecie. Z tej okazji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przygotował krótki spot pokazujący na czym polega działalność IOŚ. Video: Główny … Continue reading

23 marca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Nowelizacja ustawy o lasach w Sejmie została wyłączona

Nowelizacja ustawy o lasach w Sejmie

Sejm uchwalił w piątek ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Głównym celem projektu ustawy jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 … Continue reading

24 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Lubuski WIOŚ podsumował trzy kwartały została wyłączona

Lubuski WIOŚ podsumował trzy kwartały

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze złożył Wojewodzie Lubuskiemu sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu oraz zrealizowanych zadań za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 r. Inspektorzy Wydziału Inspekcji w Zielonej Górze i Działu Inspekcji w Gorzowie Wlkp. nie … Continue reading

20 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Jednorazowe przekroczenie poziomu hałasu wystarczy została wyłączona

Jednorazowe przekroczenie poziomu hałasu wystarczy

Jednorazowe przekroczenie poziomu hałasu w wyniku działalności zakładu, przy założeniu, że pomiary były przeprowadzone prawidłowo wystarczy do wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu na podstawie art. 115a ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. … Continue reading

15 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze została wyłączona

Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

15 października 2014 r. w Zielonej Górze gościł Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz, który spotkał się z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Małgorzatą Szablowską. Znalazł czas na spotkanie z dziennikarzami i odniósł się szczególnie do sprawy hałdy … Continue reading

1 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Wojewoda lubuski interweniuje w sprawie odpadów została wyłączona

Wojewoda lubuski interweniuje w sprawie odpadów

Wspólne kontrole na terenie Gorzowa inspektorów sanitarnych i ochrony środowiska to efekt interwencji wojewody lubuskiego Jerzego Ostroucha. Chcąc uniknąć sytuacji z zeszłego roku wojewoda polecił wzmożoną czujność wobec problemów ze śmieciami w mieście z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców. Niepokój wojewody … Continue reading