Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

14 marca 2017
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Zestawienia odpadowe za 2016 r. została wyłączona

Zestawienia odpadowe za 2016 r.

Jutro mija termin na złożenie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2016. Na podstawie art. 237a ustawy z … Continue reading

23 września 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów? została wyłączona

Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów?

Co do zasady posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki, część z nich określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów … Continue reading

4 stycznia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Nowe wzory dokumentów do ewidencji odpadów została wyłączona

Nowe wzory dokumentów do ewidencji odpadów

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów m.in.: karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów. Z początkiem roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów … Continue reading