Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Nowe wzory dokumentów do ewidencji odpadów

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów m.in.: karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów.

Z początkiem roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. W tym akcie prawnym określono nowe wzory: karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Rozporządzenie zawiera także wzór nowego, niestosowanego wcześniej dokumentu – karty ewidencji odpadów niebezpiecznych. Do posługiwania się takim dokumentem zobowiązani są, na podstawie art. 66 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, sprzedawcy odpadów (podmioty, które nabywają, a następnie zbywają odpady, we własnym imieniu) oraz pośrednicy w obrocie odpadami (podmioty, które organizują przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów), niebędący posiadaczami odpadów.

Nowy wzór karty przekazania odpadów

Szczegóły:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Share Button

Comments are closed.