Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Policzą nietoperze

W najbliższy weekend odbędzie się inwentaryzacja nietoperzy w rezerwacie przyrody Nietoperek oraz w obiektach wolnostojących na obszarze Natura 2000 Nietoperek PLH080003. Liczenie tych jedynych zdolnych do aktywnego lotu ssaków zleciła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Badana ostoja nietoperzy obejmuje rozległą sieć fortyfikacji, liczących blisko 30 km żelbetonowych podziemi, 30-50 m pod powierzchnią ziemi. Tworzą one część tzw. Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego zbudowanego przez hitlerowców w latach 1933 – 1945. Obszar obejmuje najważniejsze zimowisko nietoperzy w środkowej Europie i ich tereny żerowiskowe. Zimuje tu nawet 29 500 osobników (1991 r.), należących do co najmniej 12 gatunków (w tym 4 gatunki z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG).

Inwentaryzacja będzie prowadzona od wschodu do zachodu słońca. W celu uzyskania najbardziej wiarygodnych danych, czas realizacji nie przekroczy jednego dnia kalendarzowego w rezerwacie przyrody „Nietoperek” – głównym systemie podziemnym CO MRU oraz jednego dnia kalendarzowego w wolnostojących obiektach naziemnych. Taki sposób organizacji liczenia umożliwi uzyskanie najbardziej wiarygodnych danych, bowiem szczególnie w cieplejszych okresach, które mogą wystąpić na tym obszarze w miesiącu styczniu, nietoperze przemieszczają się z miejsca na miejsce, co wpływa na obniżenie dokładności wyników.

Po uzyskaniu pełnej i ostatecznej informacji na temat ilości i składu gatunkowego nietoperzy (informacja z tego zakresu zostanie opublikowana w serwisie RDOŚ) zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza, która umożliwi Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony środowiska w Gorzowie Wlkp. dokonania bieżącej oceny stanu populacji nietoperzy w przedmiotowych obiektach oraz warunków ich hibernacji.

Źródło: www.gorzow.rdos.gov.pl

Share Button

Comments are closed.