Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

11 grudnia 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Tekst jednolity ustawy o odpadach została wyłączona

Tekst jednolity ustawy o odpadach

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (pod poz. 1987) opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Szczegóły: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. … Continue reading

26 czerwca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania NIK o odpadach komunalnych została wyłączona

NIK o odpadach komunalnych

Dzikich wysypisk przybywa zamiast ubywać, rosną także koszty gospodarowania odpadami, bo gminy nie potrafią rzetelnie oszacować ilości wytwarzanych śmieci i asekuracyjnie nakładają na mieszkańców wyższe opłaty – wynika z informacji NIK o wynikach kontroli wdrożenia w gminach nowego systemu gospodarki odpadami … Continue reading

20 maja 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Tekst jednolity ustawy o bateriach i akumulatorach została wyłączona

Tekst jednolity ustawy o bateriach i akumulatorach

Wczoraj w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono (pod poz. 687) tekst jednolity ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Przedmiotowy tekst jednolity uwzględnienia zmiany wprowadzone: ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu … Continue reading

14 kwietnia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Elektroodpady w Sejmie została wyłączona

Elektroodpady w Sejmie

8 kwietnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (druk sejmowy nr 3244). Przygotowanie projektu nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wynika z konieczności dokonania transpozycji do polskiego porządku prawnego … Continue reading

18 lutego 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Rząd o elektroodpadach została wyłączona

Rząd o elektroodpadach

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowe przepisy mają zapewnić osiągnięcie wymaganych przez prawo unijne poziomów w zakresie zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu elektrośmieci, a także uszczelnić system gospodarowania takimi odpadami. … Continue reading

17 lutego 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Jeszcze 11 miesięcy na uzyskanie nowych zezwoleń została wyłączona

Jeszcze 11 miesięcy na uzyskanie nowych zezwoleń

Ministerstwo Środowiska przypomina posiadaczom zezwoleń wydanych na podstawie „starej” ustawy o odpadach o obowiązku niezwłocznego składania wniosków o wydanie nowych decyzji z zakresu gospodarowania odpadami. Zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie … Continue reading

22 stycznia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Zezwolenia odpadowe ważne do stycznia 2016 r. została wyłączona

Zezwolenia odpadowe ważne do stycznia 2016 r.

To już pewne – zezwolenia wydane na podstawie „starej” ustawy o odpadach zachowują ważność do 23 stycznia 2016 r. Prezydent podpisał dzisiaj nowelizację ustawy o odpadach, następnie została ona niezwłocznie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z art. 232 ustawy z … Continue reading