Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Zezwolenia odpadowe ważne do stycznia 2016 r.

To już pewne – zezwolenia wydane na podstawie „starej” ustawy o odpadach zachowują ważność do 23 stycznia 2016 r. Prezydent podpisał dzisiaj nowelizację ustawy o odpadach, następnie została ona niezwłocznie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, z dniem 23 stycznia 2015 r. miały stracić ważność decyzje wydane na podstawie „starej” ustawy o odpadach (czyli te, które wydano przed 23 stycznia 2013 r.). Mogłoby to oznaczać, że jutro wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali jeszcze nowych zezwoleń byliby zmuszeni zawiesić swoją działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Na szczęście taki scenariusz jest już za nami. Zgodnie z art. 1 pkt 11 podpisanej dzisiaj przez Prezydenta nowelizacji ustawy o odpadach, wskazane wyżej decyzje administracyjne zachowują swoją moc do 23 stycznia 2016 r. Co więcej, przepisy przedłużające ważność takich zezwoleń (na mocy art. 6 pkt 1 nowelizacji) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, czyli już dziś. Wszyscy spóźnialscy mogą więc odetchnąć z ulgą.

Szczegóły:
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 122).

Share Button

Comments are closed.