Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

O energii cieplnej z biomasy

28 stycznia 2015 r. w siedzibie Narodowego Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbędzie się kolejne (69) spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”, którego tematem będzie „Wytwarzanie energii cieplnej z biomasy”.

Forum Energia-Efekt-Środowisko to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń, poglądów i prowadzenia publicznej dyskusji nad współczesnymi zagadnieniami ochrony klimatu – efektywności energetycznej, energooszczędności a także odnawialnych źródeł energii i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Forum zostało stworzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – instytucję zajmującą się zarządzaniem publicznymi środkami w dziedzinie ochrony środowiska.

Działalność Forum opiera się przede wszystkim na cyklicznych spotkaniach tematycznych organizowanych w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie lub podczas ważnych wydarzeń branżowych, na które zapraszani są kluczowi interesariusze zaangażowani w daną tematykę. W dyskusjach uczestniczą przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, biznesu, nauki, organizacji pozarządowych, izb gospodarczych, agencji energetycznych, firm konsultingowych oraz niezależni eksperci. Początkowo w spotkaniach Forum jednorazowo brało udział 20-30 osób, teraz nawet 120.

Źródło:
http://forumees.pl

Share Button

Comments are closed.