Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Nowelizacja ustawy „śmieciowej” ogłoszona

W sobotę opublikowano w Dzienniku Ustaw RP (pod pozycją 87) ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Kluczowa zmiana wprowadzona niniejszą nowelizacją to ustalenie sposobu wyliczania maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami, co stanowi realizację zaleceń Trybunału Konstytucyjnego zawartych w wyroku z dnia 28 listopada 2013 r. Opłaty te nie będą mogły przekroczyć określonych procentowo progów liczonych od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Szczegóły:
Dziennik Ustaw z dnia 17 stycznia 2015 r. poz. 87

Share Button

Comments are closed.