Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

27 lutego 2017
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Sejm odrzucił poselski projekt ustawy o strefach bez spalin została wyłączona

Sejm odrzucił poselski projekt ustawy o strefach bez spalin

W piątek Sejm zdecydował o zakończeniu prac nad poselskimi projektem nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska i Prawo o ruchu drogowym, która miał umożliwić 16 największym miastom w Polsce wprowadzanie stref ograniczonej lub zakazanej emisji spalin powstałych z ruchu pojazdów napędzanych … Continue reading

27 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Prezydent zawetował 2 ustawy środowiskowe została wyłączona

Prezydent zawetował 2 ustawy środowiskowe

Prezydent Andrzej Duda podjął wczoraj decyzję o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia przez Sejm 2 ustaw środowiskowych: wrześniowej nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. … Continue reading

13 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Ustawa antysmogowa ogłoszona została wyłączona

Ustawa antysmogowa ogłoszona

W Dzienniku Ustaw opublikowano wczoraj (pod poz. 1593) tzw. ustawę antysmogową – czyli ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 12 listopada 2015 r. … Continue reading

6 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Prezydent podpisał ustawę antysmogową została wyłączona

Prezydent podpisał ustawę antysmogową

Prezydent Andrzej Duda w dniu 6 października podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska – tzw. ustawy antysmogowej. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. ustawa antysmogowa) ma stworzyć prawne narzędzia, które umożliwią … Continue reading

9 września 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po nowemu została wyłączona

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po nowemu

Dziś weszła w życie ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223). Nowa ustawa transponuje do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2009/29/WE, które zakładają między innymi wprowadzenie aukcyjnego systemu … Continue reading

6 sierpnia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Ustawa antysmogowa w Sejmie została wyłączona

Ustawa antysmogowa w Sejmie

Samorządy będą mogły określić rodzaj i jakość paliw dopuszczonych do stosowania w domowych kotłach – Sejm uchwalił wczoraj wieczorem, tzw. ustawę antysmogową, czyli nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska (druki sejmowe nr 3667 i 3741) w brzmieniu rekomendowanym przez Komisję Ochrony … Continue reading

4 marca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Sejmie została wyłączona

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Sejmie

Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk sejmowy nr 3151). Opracowanie projektu przedmiotowej ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady … Continue reading