Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po nowemu

Dziś weszła w życie ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223). Nowa ustawa transponuje do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2009/29/WE, które zakładają między innymi wprowadzenie aukcyjnego systemu dystrybucji uprawnień do emisji przez państwa członkowskie.

Zasadniczym celem ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jest potrzeba dokonania transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej zmieniających funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. System handlu uprawnieniami do emisji został utworzony na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., która w okresie 10 lat swojego obowiązywania była kilkakrotnie zmieniana oraz uzupełniana szeregiem aktów wykonawczych.

gazy cieplarniane

Ostatnie, i jak dotąd najgłębsze, zmiany zostały wprowadzone na mocy dyrektywy 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. Dyrektywa zasadniczo zmieniła ten system w trzecim okresie rozliczeniowym, tj. w latach 2013-2020, m.in. wprowadzając nowy, aukcyjny sposób dystrybucji uprawnień do emisji przez państwa członkowskie. Dzięki ustawie będzie możliwe, w drodze postępowania przetargowego, wyłonienie krajowej platformy aukcyjnej, prowadzonej przez spółki działające na rynku regulowanym, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Dotychczas obowiązująca w tym zakresie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych utraciła moc.

Szczegóły:
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223)

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Sejmie – sprawozdanie Komisji – 10.06.2015 r.

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.