Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

12 kwietnia 2017
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Sejm zaostrzył przepisy dotyczące wycinki drzew została wyłączona

Sejm zaostrzył przepisy dotyczące wycinki drzew

W piątek Sejm zaostrzył obowiązujące od stycznia przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew. Jeżeli nowelizacja w tym kształcie wejdzie w życie właściciele nieruchomości będą musieli zgłaszać zamiar wycinki drzew lub krzewów. Według obowiązujących od stycznia przepisów osoba fizyczna … Continue reading

31 sierpnia 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Dobre praktyki w projektowaniu przejść dla zwierząt została wyłączona

Dobre praktyki w projektowaniu przejść dla zwierząt

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opublikowała broszurę „Dobre praktyki w zakresie zagospodarowania przestrzennego wokół przejść dla zwierząt”. Tematem przewodnim publikacji są zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania przejść dla zwierząt wynikające z istniejącego i planowanego zagospodarowania terenów, oraz zalecenia do zapisów w dokumentach … Continue reading

2 lutego 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Światowy Dzień Mokradeł 2016 została wyłączona

Światowy Dzień Mokradeł 2016

2 lutego, w rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (tzw. Konwencji Ramsarskiej), obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł (World Wetland Day). Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa … Continue reading

27 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Prezydent zawetował 2 ustawy środowiskowe została wyłączona

Prezydent zawetował 2 ustawy środowiskowe

Prezydent Andrzej Duda podjął wczoraj decyzję o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia przez Sejm 2 ustaw środowiskowych: wrześniowej nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. … Continue reading

21 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Tekst jednolity ustawy o ochronie przyrody została wyłączona

Tekst jednolity ustawy o ochronie przyrody

Wczoraj w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (pod poz. 1651) opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Szczegóły: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy … Continue reading

30 września 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania TK o szkodach wyrządzanych przez zwierzęta chronione została wyłączona

TK o szkodach wyrządzanych przez zwierzęta chronione

Przepisy ustawy o ochronie przyrody określające zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną (żubry, wilki, niedźwiedzie, rysie i bobry) nie są sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami równości i równej ochrony praw majątkowych – orzekł w … Continue reading

29 lipca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Niższe opłaty i kary za wycinkę drzew została wyłączona

Niższe opłaty i kary za wycinkę drzew

Niższe opłaty i kary za usunięcie drzew lub krzewów – w Dzienniku Ustaw RP opublikowano wczoraj (pod poz. 1045) ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Nowela, która ma poprawić … Continue reading