Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

30 września 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania TK o szkodach wyrządzanych przez zwierzęta chronione została wyłączona

TK o szkodach wyrządzanych przez zwierzęta chronione

Przepisy ustawy o ochronie przyrody określające zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną (żubry, wilki, niedźwiedzie, rysie i bobry) nie są sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami równości i równej ochrony praw majątkowych – orzekł w … Continue reading

11 grudnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Zakaz uboju rytualnego niekonstytucyjny została wyłączona

Zakaz uboju rytualnego niekonstytucyjny

Przepisy ustawy o ochronie zwierząt zabraniające uboju zwierząt według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne oraz przewidujące sankcje karne za takie praktyki są niezgodne z Konstytucją RP – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP przedstawił Trybunałowi następujący … Continue reading