Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

30 września 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania TK o szkodach wyrządzanych przez zwierzęta chronione została wyłączona

TK o szkodach wyrządzanych przez zwierzęta chronione

Przepisy ustawy o ochronie przyrody określające zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną (żubry, wilki, niedźwiedzie, rysie i bobry) nie są sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami równości i równej ochrony praw majątkowych – orzekł w … Continue reading

23 grudnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Non-human person została wyłączona

Non-human person

W Buenos Aires zapadł precedensowy wyrok w sprawie orangutana sumatrzańskiego przybywającego w tamtejszym ogrodzie zoologicznym. Sąd uznał, że zwierzę zostało bezprawnie pozbawione wolności – podaje Reuters. Wyrok zapadł po wniosku o wypuszczenie z zoo, który w imieniu 29-letniego orangutana, złożyli … Continue reading