Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

30 września 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania TK o szkodach wyrządzanych przez zwierzęta chronione została wyłączona

TK o szkodach wyrządzanych przez zwierzęta chronione

Przepisy ustawy o ochronie przyrody określające zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną (żubry, wilki, niedźwiedzie, rysie i bobry) nie są sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami równości i równej ochrony praw majątkowych – orzekł w … Continue reading

8 sierpnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione w Trybunale Konstytucyjnym została wyłączona

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione w Trybunale Konstytucyjnym

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prokuratora Generalnego w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy, które uzależniają możliwość dochodzenia roszczeń za szkody wyrządzone przez niektóre zwierzęta chronione od sposobu użytkowania … Continue reading