Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Sejm odrzucił poselski projekt ustawy o strefach bez spalin

W piątek Sejm zdecydował o zakończeniu prac nad poselskimi projektem nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska i Prawo o ruchu drogowym, która miał umożliwić 16 największym miastom w Polsce wprowadzanie stref ograniczonej lub zakazanej emisji spalin powstałych z ruchu pojazdów napędzanych silnikami spalinowym.

Odrzucony na ostatnim posiedzeniu Sejmu, na etapie pierwszego czytania, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 1199) autorstwa posłów Nowoczesnej zakładał możliwość ustanowienia strefy ograniczonej lub zakazanej emisji spalin powstałych z ruchu pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi poprzez wprowadzanie ograniczeń lub zakazów wjazdu do danej strefy dla pojazdów niespełniających ustalonych norm emisji Euro.

pojazdy

Kompetencje do ustanowienia takich stref miały mieć rady miast o liczbie mieszkańców powyżej 200 tysięcy. Tym samym możliwość wprowadzania takich stref byłaby ograniczona do 16 największych miast w Polsce (Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy, Lublina, Katowic, Białegostoku, Gdyni, Częstochowy, Radomia, Sosnowca i Torunia). W piątek za odrzuceniem projektu zagłosowało 245 posłów, przeciw było 175, a 6 wstrzymało się od głosu.

Szczegóły:
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 1199)

Share Button

Comments are closed.