Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

27 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Prezydent zawetował 2 ustawy środowiskowe została wyłączona

Prezydent zawetował 2 ustawy środowiskowe

Prezydent Andrzej Duda podjął wczoraj decyzję o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia przez Sejm 2 ustaw środowiskowych: wrześniowej nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. … Continue reading

9 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Ostatnie posiedzenie Sejmu VII kadencji została wyłączona

Ostatnie posiedzenie Sejmu VII kadencji

Na zakończonym dzisiaj, ostatnim w tej kadencji, posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli wszystkie senackie poprawki do nowelizacji ustawy o lasach i nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Nowelizacja … Continue reading

2 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania W Senacie o prywatyzacji Lasów Państwowych została wyłączona

W Senacie o prywatyzacji Lasów Państwowych

Senat przyjął wczoraj 3 poprawki do uchwalonej przez Sejm w dniu 25 września 2015 r. nowelizacji ustawy o lasach, której kluczowy zapis stanowi, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa podlegają szczególnej ochronie i nie podlegają przekształceniom własnościowym. Poselski projekt ustawy … Continue reading

25 września 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania W Sejmie o prywatyzacji Lasów Państwowych została wyłączona

W Sejmie o prywatyzacji Lasów Państwowych

Sejm przyjął dzisiaj, zgodnie z rekomendacją Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, nowelizację ustawy o lasach. Kluczowy przepis uchwalonej noweli zakłada, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa podlegają szczególnej ochronie i nie podlegają przekształceniom własnościowym. Przyjęta dziś przez Sejm … Continue reading