Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

W Senacie o prywatyzacji Lasów Państwowych

Senat przyjął wczoraj 3 poprawki do uchwalonej przez Sejm w dniu 25 września 2015 r. nowelizacji ustawy o lasach, której kluczowy zapis stanowi, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa podlegają szczególnej ochronie i nie podlegają przekształceniom własnościowym.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach, która ma zapewnić zachowanie dotychczasowej struktury własnościowej Lasów Państwowych jako dobra ogólnonarodowego, które nie będzie podlegało prywatyzacji, powstał w sierpniu 2015 r. W zeszły piątek nowelizacja, po burzliwej debacie, została przyjęta przez Sejm (pisaliśmy o tym tutaj).

Prywatyzacja lasów w Senacie – 30.09.2015 r.

Wczoraj Senat wprowadził do przedmiotowej ustawy 3 poprawki: pierwsza definiuje użyte w ustawie pojęcie celu publicznego przez odesłanie do definicji zawartej w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, druga usuwa zbędne przepisy nowelizujące ustawę o lasach, ostatnia natomiast wprowadza odesłanie do przepisu kodeksu pracy, który będzie obowiązywał w momencie wejścia ustawy w życie. Teraz ustawą ponownie zajmą się posłowie.

Szczegóły:
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o lasach (druk senacki nr 1087)
Sprawozdanie Komisji Środowiska o uchwalonej przez Sejm w dniu 25 września 2015 r. ustawie o zmianie ustawy o lasach (druk senacki nr 1087A)

Prywatyzacja lasów w Senacie – 01.10.2015 r. – głosowania

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.