Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

20 listopada 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Komisja Europejska upomina Polskę w sprawie polityki wodnej została wyłączona

Komisja Europejska upomina Polskę w sprawie polityki wodnej

Komisja Europejska wystosowała do Polski uzasadnioną opinię, w której przypomina o obowiązku dostosowania naszego ustawodawstwa w zakresie polityki wodnej do ogólnounijnych standardów. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dyrektywa 2000/60/WE … Continue reading

30 stycznia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach została wyłączona

Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach

W Dzienniku Ustaw opublikowano wczoraj (pod poz. 151) nowelę ustawy o  biokomponentach i biopaliwach. Nowelizacja ma dokonać pełnego wdrożenia postanowień dyrektywy 2009/28/WE do polskiego porządku prawnego i tym samym uchronić nasz kraj przed wysokimi karami. Zgodnie z art. 27 dyrektywy … Continue reading

17 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Recykling pojazdów w Trybunale Sprawiedliwości została wyłączona

Recykling pojazdów w Trybunale Sprawiedliwości

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niewłaściwym wdrażaniem unijnych przepisów UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komisja ma wątpliwości co do realizacji przez Polskę wymaganego systemu zbierania i recyklingu. Dyrektywa w sprawie pojazdów … Continue reading

30 sierpnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Odkurzacze pod lupą Brukseli została wyłączona

Odkurzacze pod lupą Brukseli

Od 1 września 2014 r. na terenie Unii Europejskiej nie będzie można produkować ani importować odkurzaczy o znamionowej mocy wyjściowej powyżej 1600 Wat. Od 1 września 2017 r. górny limit mocy zmniejszy się natomiast do 900 Wat. Skąd te zmiany? … Continue reading

20 sierpnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Komisja Europejska chce zmian w 6 dyrektywach została wyłączona

Komisja Europejska chce zmian w 6 dyrektywach

Komisja Europejska przygotowała projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i … Continue reading