Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

20 listopada 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Komisja Europejska upomina Polskę w sprawie polityki wodnej została wyłączona

Komisja Europejska upomina Polskę w sprawie polityki wodnej

Komisja Europejska wystosowała do Polski uzasadnioną opinię, w której przypomina o obowiązku dostosowania naszego ustawodawstwa w zakresie polityki wodnej do ogólnounijnych standardów. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dyrektywa 2000/60/WE … Continue reading