Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

14 marca 2017
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Zestawienia odpadowe za 2016 r. została wyłączona

Zestawienia odpadowe za 2016 r.

Jutro mija termin na złożenie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2016. Na podstawie art. 237a ustawy z … Continue reading

14 grudnia 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania 25 lat Inspekcji Ochrony Środowiska została wyłączona

25 lat Inspekcji Ochrony Środowiska

Inspekcja Ochrony Środowiska – instytucja powołana do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska obchodzi swoje 25-lecie. Z tej okazji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przygotował krótki spot pokazujący na czym polega działalność IOŚ. Video: Główny … Continue reading

23 marca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Nowelizacja ustawy o lasach w Sejmie została wyłączona

Nowelizacja ustawy o lasach w Sejmie

Sejm uchwalił w piątek ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Głównym celem projektu ustawy jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 … Continue reading

2 lutego 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Nowy Główny Inspektor Ochrony Środowiska została wyłączona

Nowy Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Środowiska, powołała Jerzego Kulińskiego na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Premier jednocześnie odwołała Andrzeja Jagusiewicza, dotychczasowego szefa Inspekcji Ochrony Środowiska, który piastował to stanowisko od 1 stycznia 2008 r. Jerzy Kuliński jest absolwentem Ekonomiki … Continue reading

1 grudnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Stan środowiska w Polsce – Raport 2014 została wyłączona

Stan środowiska w Polsce – Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w ramach serii wydawniczej Biblioteka Monitoringu Środowiska, opublikował  opracowanie „Stan środowiska w Polsce. Raport 2014”. Niniejsza publikacja zawiera ocenę wszystkich komponentów środowiska i oddziaływań objętych wieloletnim programem państwowego monitoringu środowiska. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, na mocy art. … Continue reading

24 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Lubuski WIOŚ podsumował trzy kwartały została wyłączona

Lubuski WIOŚ podsumował trzy kwartały

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze złożył Wojewodzie Lubuskiemu sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu oraz zrealizowanych zadań za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 r. Inspektorzy Wydziału Inspekcji w Zielonej Górze i Działu Inspekcji w Gorzowie Wlkp. nie … Continue reading

20 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Jednorazowe przekroczenie poziomu hałasu wystarczy została wyłączona

Jednorazowe przekroczenie poziomu hałasu wystarczy

Jednorazowe przekroczenie poziomu hałasu w wyniku działalności zakładu, przy założeniu, że pomiary były przeprowadzone prawidłowo wystarczy do wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu na podstawie art. 115a ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. … Continue reading