Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Nowy Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Środowiska, powołała Jerzego Kulińskiego na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Premier jednocześnie odwołała Andrzeja Jagusiewicza, dotychczasowego szefa Inspekcji Ochrony Środowiska, który piastował to stanowisko od 1 stycznia 2008 r.

Jerzy Kuliński jest absolwentem Ekonomiki i Organizacji Produkcji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe między innymi z ochrony środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od 2007 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. finansowych i absorpcji środków unijnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Źródło: www.mos.gov.pl

Share Button

Comments are closed.