Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Dziś Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego, w rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (tzw. Konwencji Ramsarskiej), obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł (World Wetland Day).

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego została podpisana 2 lutego 1971 r. w Ramsar – irańskim mieście nad brzegiem Morza Kaspijskiego. Dotychczas ratyfikowało ją ponad 160 państw, które wyznaczyły przeszło 2000 obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu.

Celem Konwencji jest ochrona i zrównoważone użytkowanie wszystkich mokradeł poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową, co stanowi wkład w osiągnięcie zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Polska jest jej stroną od 22 marca 1978 r. W naszym kraju znajduje się 13 obszarów przyrody chronionej wpisanych na listę Konwencji Ramsarskiej.

Szczegóły:
Przekład Konwencji Ramsarskiej (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24)
Oświadczenie rządowe w sprawie przystąpienia PRL do Konwencji (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 25)
Oficjalna strona internetowa Konwencji Ramsarskiej

World Wetlands Day 2015: A video message from the Secretary General (EN)

Video: RamsarConvention/youtube.com
Share Button

Comments are closed.