Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Trwa nabór do 6 edycji GreenEvo

Już tylko trzy tygodnie pozostały na zgłoszenia polskich ekotechnologii do projektu GreenEvo. Poszukiwane są m.in. rozwiązania wspierające gospodarkę odpadami, sprzyjające ochronie klimatu czy ekologicznemu wytwarzaniu energii.

GreenEvo to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany dla polskich firm działających w obszarze zielonych technologii. Jego głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i zapewnienie wsparcia dla transferu ich technologii za granicę.

W konkursie nagradzane są polskie innowacyjne technologie, które pomagają chronić środowisko. Firmy chcące wziąć udział w projekcie mogą zgłaszać swoje rozwiązania w ośmiu kategoriach: odnawialne źródła energii, przyjazne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego, systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym, technologie sprzyjające ochronie klimatu, technologie wspierające gospodarkę odpadami, technologie wodno-ściekowe, technologie niskoemisyjnego transportu, rozwiązania wspierające oszczędność energii.

Na laureatów GreenEvo czekają liczne korzyści, m.in. uczestnictwo w misjach gospodarczych wraz z przedstawicielami polskiego rządu, bezpłatne szkolenia ze sprzedaży, ochrony własności intelektualnej oraz dostępnych ścieżek finansowania, produkcja indywidualnych filmów promocyjnych o każdej z technologii czy stałe wsparcie ze strony ekspertów projektu GreenEvo. Do tej pory, w ramach projektu, zostały wyróżnione 62 polskie przedsiębiorstwa. Zawarły one 244 transakcje za granicą oraz 1273 w Polsce.

Więcej informacji o naborze do 6. edycji GreenEvo, w tym regulamin i formularz naboru, dostępne są na stronie projektu:
http://greenevo.gov.pl/pl/nabor-vi-edycji-greenevo/

Źródło: www.mos.gov.pl

GreenEvo 2014 PL

Video: GreenEvo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.