Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

99 poprawek do ustawy o OZE

Na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o odnawialnych źródłach energii i uchwalił do niej aż 99 poprawek. Wprowadzone przez senatorów zmiany mają być kompromisem pomiędzy racjami rządu i prosumentów w zakresie taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji OZE.

Przygotowana przez Rząd ustawa o odnawialnych źródłach energii została uchwalona przez Sejm w dniu 16 stycznia 2015 r. (pisaliśmy o tym tutaj). Ustawa zmienia system wsparcia dla OZE z opartego o świadectwa pochodzenia na system aukcyjny. Ma on być tańszy dla budżetu państwa i chronić obywateli przed zbytnim obciążeniem wynikającym z realizacji celów UE dotyczących energii odnawialnej. Rząd będzie określać ilość energii odnawialnej potrzebnej, aby spełnić cele unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Ogłaszane będą aukcje (osobno dla różnych technologii i różnej wielkości instalacji), w ramach których wybierane będą najlepsze oferty z najniższą ceną. W zamian wytwórca wygrywający aukcję będzie miał zagwarantowane wsparcie przez 15 lat.

Większość poprawek wprowadzonych do ustawy przez senatorów ma charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Senat opracował między innymi nowy zapis artykułu o taryfach gwarantowanych dla mikroinstalacji OZE, mający w założeniu umożliwić kompromis między racjami rządu i prosumentów. Kompromisowy poziom wsparcia dla mikroinstalacji do 10 kW ma wynieść 210 % średniej ceny energii z roku poprzedniego. Limit mocy instalacji będzie mógł wynieść do 800 MW. Senatorowie zaproponowali też poprawkę, aby siedzibę operatora rozliczeń energii odnawialnej przenieść z Warszawy do Bytomia. Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

Szczegóły:
Ustawa o OZE przyjęta przez Sejm w dniu 16 stycznia 2015 r.
Uchwała Senatu z dnia 7 lutego 2015 r. w sprawie ustawy o OZE

Odnawialne źródła energii w Senacie – 07.02.2015 r.

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.