Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

16 września 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Słubice uporządkują gospodarkę wodno-ściekową została wyłączona

Słubice uporządkują gospodarkę wodno-ściekową

68,5 mln zł – tyle wyda gmina Słubice na największą, w powojennej historii miasta, inwestycję związaną z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Zakład Usług Wodno-Ściekowych zdobył na to zadanie 35,1 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Najważniejsze zadania, które zostaną zrealizowane w … Continue reading

31 lipca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Konsultacje w NFOŚiGW została wyłączona

Konsultacje w NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje programu priorytetowego „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”. Budżet na realizację  programu ma wynieść 25 mln złotych. Głównym celem przedmiotowego programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej przy … Continue reading

17 lipca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Niska emisja w pigułce została wyłączona

Niska emisja w pigułce

Zespół ekspertów Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) oraz berlińskiego ośrodka analiz polityczno-społecznych „adelphi” przygotował dla polskich samorządowców podręcznik „Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie”. W opracowaniu przedstawiono przykłady dobrych praktyk opisujące zrealizowane z sukcesem działania na rzecz zmniejszenia niskiej emisji … Continue reading

6 lipca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Koniec opłaty recyklingowej została wyłączona

Koniec opłaty recyklingowej

2 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw RP (pod pozycją 933) opublikowano ustawę o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada między innymi zniesienie opłaty recyklingowej od 1 stycznia 2016 r. Nowelizacja ustawy … Continue reading

28 kwietnia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Sejm przyjął nowelizację ustawy o recyklingu pojazdów została wyłączona

Sejm przyjął nowelizację ustawy o recyklingu pojazdów

Sejm uchwalił w piątek ustawę o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Nowela zakłada utrzymanie dopłat dla stacji demontażu za lata 2015 i … Continue reading

16 stycznia 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Recykling pojazdów w Sejmie została wyłączona

Recykling pojazdów w Sejmie

Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3033). Projektowana ustawa zakłada między innymi zniesienie opłaty recyklingowej i systemu dopłat dla przedsiębiorców prowadzących … Continue reading

3 grudnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Rada Ministrów za nowelizacją ustawy o wrakach została wyłączona

Rada Ministrów za nowelizacją ustawy o wrakach

2 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po długich bataliach Rząd zajął w tej sprawie stanowisko, teraz o dalszych losach projektu zadecyduje Parlament. Konieczność zmiany przepisów w tym zakresie wynika z … Continue reading