Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Sejm przyjął nowelizację ustawy o recyklingu pojazdów

Sejm uchwalił w piątek ustawę o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Nowela zakłada utrzymanie dopłat dla stacji demontażu za lata 2015 i 2016 na dotychczasowych zasadach.

Za przyjęciem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw głosowało 244 posłów, 179 wstrzymało się od głosu, przeciw było tylko 12 posłów (11 z koła Ruch Palikota i niezrzeszona Wanda Nowicka).

Ustawa zakłada zniesienie opłaty recyklingowej, a co za tym idzie systemu dopłat dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu. Posłowie z Podkomisji stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami, która zajmowała się projektem po pierwszym czytaniu, wprowadzili do niego kilka poprawek, w tym między innymi poprawkę zakładającą utrzymanie dopłat dla stacji demontażu za lata 2015 i 2016 na dotychczasowych zasadach. Teraz nad ustawą będą pracować senatorowie.

Szczegóły:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów – sprawozdanie Komisji 22.04.2015 r.

Nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów – głosowanie w Sejmie 24.04.2015 r.

Video: Stacja Demontażu/youtube.com
Share Button

Comments are closed.