Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

21 lipca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Co dalej z lokalizacją instalacji OZE? została wyłączona

Co dalej z lokalizacją instalacji OZE?

W Sejmie odbyło się dzisiaj drugie czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane. Projekt zakłada, że instalacje służące do wytwarzania energii z OZE o mocy przekraczającej 40 kW będą mogły powstawać wyłącznie na … Continue reading

10 czerwca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Instalacje OZE tylko na obszarach z MPZP? została wyłączona

Instalacje OZE tylko na obszarach z MPZP?

Wczoraj Rada Ministrów pozytywnie oceniła komisyjny projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane. W przedmiotowym projekcie przyjęto zasadę, że obiekty służące wytwarzaniu energii z OZE o mocy przekraczającej 40 kW będą mogły powstawać wyłącznie na obszarach, na … Continue reading

10 lutego 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Nowe teksty jednolite ustaw została wyłączona

Nowe teksty jednolite ustaw

W Dzienniku Ustaw ogłoszono nowe jednolite teksty: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (poz. 196) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (poz. 199). Ustawa Prawo geologiczne i górnicze … Continue reading

23 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Lokalizacja elektrowni wiatrowych od nowa została wyłączona

Lokalizacja elektrowni wiatrowych od nowa

22 października 2014 r. połączone Komisje Sejmowe: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odrzuciły, przygotowany przez PIS, projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane, która miała ustalić wymogi dotyczące lokalizacji elektrowni wiatrowych. Podczas … Continue reading

4 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Patologie przy budowie elektrowni wiatrowych została wyłączona

Patologie przy budowie elektrowni wiatrowych

Jeśli się okazuje, że 1/3 wiatraków w Polsce stoi na działce wójta, burmistrza, radnego, który głosował zmianę planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego tę inwestycję czy pracownika urzędu gminy, który obsługuje inwestora, to uważam, że jest to sytuacja patologiczna – stwierdził Prezes … Continue reading

10 września 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania NIK skontrolował inwestycje na Podlasiu została wyłączona

NIK skontrolował inwestycje na Podlasiu

Działania samorządu podlaskiego dotyczące lokalizacji inwestycji nie zapewniały warunków gwarantujących właściwą ochronę obszarom o wyróżniających się walorach przyrodniczych. – wynika z kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Władze samorządowe w istocie nie prowadzą polityki przestrzennej, choć jest to ich zadaniem. Tylko niecałe 15 proc. województwa … Continue reading