Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

10 lutego 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Nowe teksty jednolite ustaw została wyłączona

Nowe teksty jednolite ustaw

W Dzienniku Ustaw ogłoszono nowe jednolite teksty: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (poz. 196) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (poz. 199). Ustawa Prawo geologiczne i górnicze … Continue reading

28 sierpnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Zmiany w ustawie Prawo geologiczne i górnicze została wyłączona

Zmiany w ustawie Prawo geologiczne i górnicze

W dniu 26 sierpnia 2014 r. opublikowano ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów ustawy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Celem wprowadzanych … Continue reading