Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Recykling pojazdów w Sejmie

Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3033). Projektowana ustawa zakłada między innymi zniesienie opłaty recyklingowej i systemu dopłat dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu.

Konieczność zmiany przepisów w tym zakresie wynika z potrzeby pełnego wdrożenia do polskiego prawa unijnej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. W tej sprawie wielokrotnie interweniowała Komisja Europejska, w październiku 2014 r. wniosła nawet na Polskę skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Przedmiotowy projekt ustawy na początku grudnia 2014 r. został przyjęty przez Radę Ministrów – pisaliśmy o tym tutaj.

Podczas wczorajszej debaty nad projektem ustawy posłowie zgłosili do niego wiele uwag. Zaproponowano m.in. rozważenie możliwości przeniesienia odpowiedzialności za osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu na wprowadzających pojazdy (ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest jedynym aktem prawnym z zakresu gospodarki odpadami, w którym za nieosiągnięcie tych poziomów finansowo odpowiedzialny będzie recykler). W trakcie dyskusji podnoszono też, że nowelizacja nie stwarza żadnych preferencji dla legalnie funkcjonujących stacji demontażu, które pozwoliłyby im uzyskanie przewagi nad podmiotami funkcjonującymi w tzw. „szarej strefie”.

Nowela została skierowana do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która została zobowiązana do przedstawienia Sejmowi sprawozdania ze swoich prac do dnia 17 lutego 2015 r. Mając na uwadze wątpliwości, które zostały przestawione już podczas pierwszego czytania projektu należy się spodziewać, że zostaną do niego wprowadzone zmiany.

Szczegóły:
Projekt ustawy – druk sejmowy nr 3033

Kluczowe zmiany, które ma wprowadzić projektowana ustawa

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.