Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Koniec opłaty recyklingowej

2 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw RP (pod pozycją 933) opublikowano ustawę o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada między innymi zniesienie opłaty recyklingowej od 1 stycznia 2016 r.

Nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest odpowiedzią na zastrzeżenia Komisji Europejskiej odnośnie implementacji przez Polskę przepisów dyrektywy 2000/53/WE (o skardze złożonej przez Komisję Europejską do Trybunału UE w październiku zeszłego roku pisaliśmy tutaj).

dziennikustaw

Przyjęte zmiany zakładają między innymi zniesienie opłaty recyklingowej od 1 stycznia 2016 r. – obecnie obecnie każdy kto sprowadza do Polski używany pojazd musi ponieść z tego tytułu wspomnianą opłatę (w wysokości 500 zł). Konsekwencją zniesienia opłaty recyklingowej jest likwidacja systemu dopłat dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu (obecnie otrzymują oni dofinansowanie w wysokości 500 zł za każdą tonę przyjętych do stacji demontażu pojazdów).

Szczegóły:
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 933)

 

Share Button

Comments are closed.